De Vrijmetselarij : algemeen overzicht

De Vrijmetselarij is een genootschap … of beter, een initiatieke Orde … die over werkmethoden, denkpatronen en onderzoeksmiddelen beschikt die tot doel hebben : de morele en spirituele vervolmaking van de mens, de bewustwording van zijn plaats, rol en...