Aloude en Primitieve Ritus van Memphis-Misraïm

Als internationale Vrijmetselarij is de Ritus van Memphis-Misraïm
vandaag in een aantal Europese landen aanwezig, met name
in Frankrijk, België, Engeland, Zwitserland, Italië en Spanje, in Canada
en in Amerika, in de Antillen, in Brazilië, in Argentinië en in Chili.
Ook in een aantal Afrikaanse landen en in de Indische Oceaan,
tot in Australië.

 De kracht en de bekendheid van onze Ritus berusten eerder 
op zijn kenmerken en de kwaliteit van zijn werkzaamheden 
dan op het aantal leden.

 Memphis-Misraïm doet niet aan intensieve ledenwerving.
Hij richt zich tot oprechte zoekers die zichzelf willen verbeteren
door het verdiepen van Symboliek en Esoterie.